Bangma&vanAmerongen

Heb je in de gaten wat effectieve communicatie, een dynamische samenwerking én een gezamenlijk, helder perspectief in je team betekent?

Bangma & van Amerongen Teamontwikkeling staat voor open en eerlijke communicatie, veiligheid en effectiviteit binnen het team. Samenwerken betekent elkaar erkennen en waarderen, om vanuit eigenheid en kracht een gezamenlijk doel te realiseren.

Ontwikkeling binnen het team start met een kennismakingsgesprek en een analyse middels een teamscan. Op basis van deze scan maken we samen met jou als opdrachtgever een traject op maat.
Zijn de doelen en resultaten voor iedereen helder?
Kent iedereen zijn of haar competenties en taken? Hoe verloopt de samenwerking en de communicatie?

Wij helpen je antwoord te vinden op deze vragen en te werken aan de ontwikkeling van een team, waarin plezier en effectiviteit de boventoon voeren. We gebruiken daarvoor onze kennis en talent om te luisteren, te observeren, te communiceren en aan te voelen. We zetten de juiste interventies in, altijd gericht op het positieve perspectief.